காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தினால் பொதுமக்களின் நலன்கருதி அலைபேசி மென்பொருள் Mobile Application ஒன்று 31-01-2020ம் திகதி பிரதேச கலாசார நிகழ்வின் போது பிரதேச செயலாளரினால் வெளியிடப்படவுள்ளது. 

இம் மென்பொருள் மூலமாக பிரதேச செயலக அடிப்படைத் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதுடன் கடமை புரியும் உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் மற்றும் அவர்களின் தொலைபேசி இலக்கங்கள் ஆகியவற்றைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். அத்துடன் மிகமுக்கியமாக பிரதேச செயலகத்தில் பொதுமக்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் சேவைகள் தொடர்பான விபரங்களை அறிந்து கொள்ள முடிவதுடன் அதற்கு தேவையான ஆவணங்களை நேர விரயம் இன்றி இலகுவில் தயாரித்துக் கொள்ள முடிவதுடன் அச்சேவை தொடர்பான உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்களையும் இந்ந மென்பொருளிலேயே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

இம் மென்பொருள் முழுமையாக பிரதேச செயலக வழங்களைக் கொண்டு எதுவித செலவும் இல்லாமல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இம் மென்பொருளை பிரதானமாக காத்தான்குடி பிரதேச செயலக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தரும் தகவல் தொழிநுட்ப முகாமையாளருமாகிய (LGM IT Admin)  AGM. பஹ்மி அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அவருடன் உதவியாளர்களாக இம்மொருள் உருவாக்கத்தில்  பாத்திமா சஹாமா, பாத்திமா பாழிலா மற்றும் சிஹ்மா நுஸ்ரி ஆகியோர் கடமையாற்றினர். இம்மொன்பொருள் உருவாக்கத்தில் பாடுபட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கு பிரதேச செயலகம் சார்பாக எமது பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். 

இம்மென்பொருள் தற்போது ....... தொலைபேசிகளில் மாத்திரம் இயங்குவதற்கு தற்போது வடிவமைக்கப்படடுள்ளது. விரைவில் ஏனை ஐபோன் தெலைபேசிகளிலும் இயங்குவதற்கு வடிவமைக்கப்படும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்..

தற்போது இம்மென்பொருளினை எமது பிரதேச செயலக இணையதளத்தில் பின்வரும் இணைப்பில் தரவிரக்கிக் கொள்ள முடியும்.

Download Here : DSKAPP2020

 

    

 

News & Events

31
Jan2020
ஸம் ஸம் சிறப்பு மலர் வெளியீடு - 2019 பிரதேச கலை இலக்கிய விழா-2020

ஸம் ஸம் சிறப்பு மலர் வெளியீடு - 2019 பிரதேச கலை இலக்கிய விழா-2020

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் இயங்கும் பிரதேச கலாசார...

31
Jan2020
காத்தான்குடி பிரதேச செயலக Mobile Application வெளியீடு

காத்தான்குடி பிரதேச செயலக Mobile Application வெளியீடு

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தினால் பொதுமக்களின் நலன்கருதி அலைபேசி மென்பொருள்...

News & Events

31
Jan2020
ஸம் ஸம் சிறப்பு மலர் வெளியீடு - 2019 பிரதேச கலை இலக்கிய விழா-2020

ஸம் ஸம் சிறப்பு மலர் வெளியீடு - 2019 பிரதேச கலை இலக்கிய விழா-2020

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் இயங்கும் பிரதேச கலாசார...

31
Jan2020
காத்தான்குடி பிரதேச செயலக Mobile Application வெளியீடு

காத்தான்குடி பிரதேச செயலக Mobile Application வெளியீடு

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தினால் பொதுமக்களின் நலன்கருதி அலைபேசி மென்பொருள்...

Scroll To Top